Abstrakty

Abstrakty


Fotografia na stronie pierwszej przedstawia wnętrze Hali Stulecia we Wrocławiu z 1913 roku,
pochodzi z zasobu domeny publicznej, dostępnej pod adresem:
https://polska-org.pl/916843,foto.html?idEntity=540450


Wyłączną odpowiedzialność za treści zawarte w materiałach konferencyjnych,
w tym przekazany materiał ilustracyjny ponoszą autorzy abstraktów.
Abstrakty zostały opublikowane bez poprawek redakcyjnych.
Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
wykorzystanie informacji zawartych w materiałach konferencyjnych.


@Copyright by Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2021.
All rights reserved