Komunikat 1

Komunikat 1

Komisja Architektury i Urbanistyki
Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, e-mail: wroclaw@pan.pl

Średniowieczny Ratusz Wrocławski
Średniowieczny Ratusz Wrocławski
Siedziba Oddziału PAN we Wrocławiu
Siedziba Oddziału PAN we Wrocławiu

„Innowacyjne Systemy Konstrukcyjne w Architekturze 2021” (ISSA2021)

Zapraszam uprzejmie do wzięcia udziału w warsztatach naukowych ISSA2021, organizowanych ponownie przez naszą Komisję, które odbędą się w dniach 5-6 listopada 2021 r. W związku z obecną sytuacją spowodowaną przez pandemię COVID-19 wyznaczony wcześniej termin warsztatów został zmieniony (z listopada 2020 na listopad 2021). Udział w warsztatach będzie możliwy w trybie tzw. hybrydowym. Formularz zgłoszenia i streszczenia w formacie Word dostępne są/będą w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej ISSA2021: https://issa2021wroclaw.pan.pl

Wszelkie aktualizacje dotyczące warsztatów będą udostępniane na stronie internetowej o poniżej podanym adresie:

https://issa2021wroclaw.pan.pl

Tegoroczne warsztaty naukowe są zbliżone problematyką i formą do trzech poprzednich, które odbyły się w latach 2014, 2016 i 2018. Cele naukowe odnoszą się do innowacyjnych systemów konstrukcyjnych opracowanych lub stosowanych w ostatnich latach w obiektach architektury współczesnej, a także w renowacji budynków zabytkowych. Zakres naukowy rozszerza się również o nowo opracowane metody projektowania architektonicznego lub konstrukcyjnego, proponowane do kształtowania układów nośnych o dużej sprawności konstrukcyjnej dla różnych typów budynków wielokondygnacyjnych, w tym budynków wysokościowych, a także lekkich konstrukcji dachowych, mostów, kładek i systemów składanych lub z chowanymi pokryciami dachowymi.

Udział w ISSA2021 jest bezpłatny. Oficjalne języki warsztatów: angielski i polski. Korespondencję w sprawach uczestnictwa w warsztatach ISSA2021 proszę przesyłać na następujący adres
e-mailowy:

issa.conference@pan.pl

Uprzejmie zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w ISSA2021. Zaakceptowane referaty będą mogły być opublikowane w czasopiśmie Architectus. Formalne zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do dnia 03 października 2021 roku.

Prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak
Przewodniczący Komisji Architektury i Urbanistyki Oddziału PAN we Wrocławiu


Comments are closed.